ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ XV-XIX BEK /страница 1/

Хронологическите измерения на проблематиката предполагат изследването на един продължителен, многовековен период от историческото развитие на град Сливен и региона в условията на чуждо политическо и религиозно владичество.

Специален научен интерес представляват XVIII-XIX век, доколкото по това време Сливен е един от най-големите възрожденски центрове - не само като стопански и политически потенциал, но и с моралните конструкти на своето гражданско общество.

Специалистите в отдела изследват многопосочните и устойчиви тенденции в развитието на занаятите, търговията, просветното и църковно движение и произлизащите от тях културни контакти; началото и еволюцията на политическите доктрини за национално освобождение.
Отделът разполага с ценни колекции от ръкописи, документи, снимки, старопечатни книги, възрожденско оръжие / колекция огнестрелно и хладно оръжие / и др.

С експонати от фонда са подредени двете къщи-музеи, свързани с посочената периодика - к. м. "Хаджи Димитър" и к. м. "Добри Чинтулов".

 

 

 

 

 
 
 
 

    В процеса на научните изследвания се работи в централни и лични архиви; провеждат се системно експедиции по тематични проучвания, свързани с културно-историческото ни наследство.

В отдел "История на България XV-XIX век" работят двама уредника-специалисти в направление Българско възраждане.

НачалоИстория на музеяОтдели Обекти
КолективАктуални новиниКонтакти