ETНОГРАФИЯ /страница 1/

Проучва, представя посредством експозиции, изложби традиционната култура на Сливен и Сливенско. Отделът разполага с ценни колекции от:

- Традиционно облекло и тъкани от Сливенско - съдържа локална и регионална специфика на изработване и функция на празнично-обредното, всекидневното облекло и тъкани на отделните етнографски групи.


 
 
 
 


 

- Метални изделия - медни съдове, железни предмети, занаятчийски инструменти.
- Дървопластика: дърворезба - показва спецификата и влиянието на отделните български дърворезбарски школи в украсата на сливенската къща; занаятчийски инструменти и съоръжения.

- Традиционна керамика - общобългарски и регионални образци в керамичното производство.


   
     - Накити - съществена част от традиционния костюм, илюстрираща динамиката на изработка и разпространение на общобългарските и локални модели и мотиви.Специалистите от отдела организират, провеждат и участват в:
- Комплексни експедиции за проучване на културното наследство ежегодно от 1981 до 1987г. , 1991г.

- Тематични експедиции- "Исторически и етнокултурологични аспекти на хайдутството в Сливенско"- 1995, 1996, 2002, 2003г.

- Теренни проучвания относно спецификата на традиционната култура в Сливенско и мястото и в съвременните културни процеси.

Осъществяват научни издания в резултат от научно-изследователската им работа:

- Занаяти в Сливенско
- Облекло и тъкани в Сливенско
- Празнично-обредна система
- Обреден фолклор
- Фолклор и история
- Фолклор и съвременност


В отдела работят двама специалисти: етнолог и фолклорист.

НачалоИстория на музеяОтдели Обекти
КолективАктуални новиниКонтакти