НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

Отделът се състои от два раздела: "Нова история на България" - за периода от 1885 до 1944г. и "Най-нова история на България" - от 1944г. насетне.

Разделът "Нова история на България" проучва икономическото, обществено-политическото, културното и просветното развитие на Сливен и региона през неговия период.

В последните години вниманието е насочено към проучване дейността на местните градски управи за превръщането на Сливен в търговски и индустриален център, към постиженията на сливенските индустриалци и занаятчии в стремежа им към приобщаване на града към европейските стопански ценности и отличията на местните производители на международни панаири и изложения.

 
      Разделът има оформени следните колекции:
- Снимки;
- Документи;
- Вещи;
- Оръжие;
- Ордени;
- Медали;
- Значки;
- Знамена;
- Печати и клишета;
- Вестници и книги, издавани в Сливен;
- Музикални инструменти. 


 


 
Разделът "Най-нова история на България" се занимава с проучване и популяризиране на историята на Сливенския регион в периода след Втората световна война. В резултат от събирателската работа са комплектувани и в основния фонд на раздела се съхраняват оригинални веществени, снимкови и документални материали, обособени в следните колекции:

- Участие на Сливенските полкове в заключителния етап на Втората световна война /1944-1945г./;
- Младежко бригадирско движение /1946-1951г./;
- Образци от производствата на индустриални предприятия и фирми;
- Побратимяване на Сливенски окръг с градове в Германия, Украйна, Полша, Унгария;
- Културен живот в Сливенски окръг;
- Дейност на опозицията в Сливенския регион /1944-1954г. /; - Книги на Сливенски автори;
- Парламентарни и местни избори /1991-2003г. /
В отдела "Нова и най-нова история на България" работят трима специалисти. В дейността си те поддържат тесни контакти с местни краеведи, с представители на известни сливенски фамилии, с ветерани във войните, с дейци на изкуството и културата, с общественици.

Богатият фонд с който разполага отделът е в основата на активната и разностранна дейност на музейните специалисти. Те организират и участват в национални и регионални научни прояви, правят публикации, изготвят експозиционни документи, извършват експозиционна и изложбена дейност в залите на музея и извън него, изготвят материали с научен и научно-популярен характер, предоставят справки и консултации, участват в културно-образователни прояви и др.

НачалоИстория на музеяОтдели Обекти
КолективАктуални новиниКонтакти